Redakcja

Numer bieżący
Numery archiwalne
Dla Autorów
Kontakt
 

 

 

 

 

 

stat4u

O  BNB

„Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” to ogólnopolskie czasopismo elektroniczne, które stanowi integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. Powstał z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Z założenia, każdy numer „BNB" będzie miał charakter tematyczny. Dotychczas ukazało się osiem roczników, zatytułowanych: E-learning w bibliotekach pedagogicznych (2012), Biblioteka pedagogiczna wsparciem dla nauczycieli (2013), Wspomaganie szkół i placówek oświatowych (2014), TIK w edukacji (2015), Biblioteki szkolne i pedagogiczne: czytanie, edukacja, zabawa (2016), Promocja czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (2017), Biblioteki szkolne i pedagogiczne w mediach społecznościowych (2018), Biblioteki szkolne i pedagogiczne dla Niepodległej (2019) oraz jeden numer specjalny – Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK – wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym (2016).

Na łamach czasopisma są zamieszczane artykuły teoretyczne i praktyczne, sprawozdania, komunikaty, recenzje i omówienia oraz materiały przydatne w praktyce bibliotecznej, które wpisują się w tematykę poszczególnych numerów. Schemat stałych działów jest następujący:

  • Z teorii,

  • Z praktyki,

  • Materiały,

  • Relacje i sprawozdania,

  • Komunikaty,

  • Polecane lektury.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem tekstów i redakcją czasopisma są wykonywane społecznie. Biuletyn jest publikowany na licencji Creative Commons. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0.

Serdecznie zachęcamy do współtworzenia kolejnych numerów „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”. Osoby zainteresowane publikacją tekstów prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych w dziale Aktualności serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.