WSKAZÓWKI  DLA  AUTORÓW
 • „Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” jest elektronicznym czasopismem bibliotekarskim adresowanym do pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

 • Na łamach czasopisma są publikowane artykuły i materiały, które wpisują się w tematykę poszczególnych numerów.

 • Do druku przyjmowane są teksty, których autor nie skierował ani nie zamierza kierować do innych redakcji.

 • Artykuły powinny składać się z tytułu, lidu i rozwinięcia. Ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron; komunikatów i sprawozdań – 3 stron.

 • Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe i krótkie streszczenie (abstrakt).

 • Teksty powinny być obustronnie wyjustowane, napisane czcionką Calibri (rozmiar 11, odstęp 1,5). Nie należy stosować ręcznego przenoszenia wyrazów.

 • Podtytuły (jeżeli występują) powinny być pogrubione i wyśrodkowane.

 • Autor powinien podać swoje imię i nazwisko, afiliację oraz adres mailowy do korespondencji.

 • Dane osobowe autorów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z redakcją czasopisma, jego publikacją i popularyzacją zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).

 • Gotowe teksty należy nadsyłać na adres: biuletyn.bnb@gmail.com

 • O przyjęciu tekstów do publikacji autorzy są informowani droga mailową.

 • Materiały zakwalifikowane do druku podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adiustacji, czyli skracaniu, przeformatowaniu itp.

 • Drukowanie w „Biuletynie Nauczycieli Bibliotekarzy” jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem tekstów w Internecie. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 • Wszystkie teksty zamieszczane na łamach biuletynu są publikowane na licencji Creative Commons. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0. Jej skrócony opis można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/.

 • Odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów i materiałów oraz ewentualne naruszenie praw autorskich ponoszą autorzy tekstów.