O  BNB

Redakcja
Numer bieżący
Numery archiwalne
Dla Autorów
Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERY ARCHIWALNE

                          Pobierz

                                                                                                 

Karolina Grodecka, E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy

Agata Arkabus, E-learning w bibliotece szkolnej — metodą pozyskania czytelnika

Beata Malentowicz, Dla kogo e-learning w bibliotece?

Magdalena Brewczyńska, Agata Safian, E-learning jako metoda działań w procesie podwyższania jakości usług bibliotecznych

Marzena Jarocka, E-learning i blended learning w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Mateusz Paradowski, Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji − wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Małgorzata Czub, Z platformą Moodle przez Beskid Śląski: prezentacja kursu e-learningowego

Anna Wołodko, E-learning, e-teaching, e-bibliotekarze

Mateusz Paradowski (oprac.), Sylabus kursu zdalnego — nie taki diabeł straszny…

Jadwiga Pawluk (oprac.), Przetwarzanie obrazów cyfrowych. Program kursu

Jolanta Janonis (oprac.), E-learning — potencjał możliwości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

Marcin Laskowski (oprac.), E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

Anna Płusa, E-learning wyzwaniem dla bibliotek. Częstochowa 2011

Irena Zalewska, Nowocześni nauczyciele nie boją się Internetu

Irena Zalewska, Sprawozdanie z II edycji powiatowej konferencji dla nauczycieli „E-learning wyzwaniem nowoczesnej edukacji”

Beata Marek, „Prawo autorskie dla bibliotekarzy” — nowa platforma edukacyjna

Aldona Zawałkiewicz, Język angielski dla bibliotekarzy — kurs e-learningowy

Anna Marcol (oprac.), Nowe technologie w edukacji

Anna Pawełków (oprac.), E-learning dla nauczycieli

Urszula Jankowska (oprac.), E-learning wyzwaniem dla bibliotek: materiały z ogólnopolskiej konferencji