O  BNB

Redakcja
Numer bieżący
Numery archiwalne
Dla Autorów
Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERY ARCHIWALNE

                          Pobierz

                                                                                                 

Dorota Czerwonka, Marianna Hajdukiewicz, Sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie wspomagania szkół

Agata Arkabus, Funkcjonowanie edukacyjnych sieci współpracy nauczycieli w wybranych krajach Europy

Tomasz Karoń, Sieci współpracy i samokształcenia. Od teorii do praktyki

Marianna Hajdukiewicz, Agnieszka Pietryka, Przygotowanie kadry bibliotek pedagogicznych do realizacji nowych zadań. Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

Beata Malentowicz, Wymaganie: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu realizuje zadania wspomagania placówek oświatowych

Joanna Tarasiewicz, Maria Nóżka, Oferta usług edukacyjnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

Anna Marcol, Wspomaganie szkół i placówek. Z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Anna Płusa (oprac.), Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia. Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli

Ewa Piątek, Katarzyna Drogoś, Urszula Jankowska, Małgorzata Ochlust (oprac.), Gra miejska „Śmieci – kosmiczny problem”

Jadwiga Pawluk (oprac.), Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Olga Topolewska, „Czytelnik jest najważniejszy” – konferencja nauczycieli bibliotekarzy (Białystok, 10 czerwca 2014 roku)

Anna Marcol, „Pisanie artykułów naukowych – jak efektywnie pisad i skutecznie publikowad”. XI seminarium z cyklu „Badania naukowe” (Warszawa, 10 czerwca 2014 roku)

Olga Topolewska, 3. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom – akcja czytelnicza (Białystok, 2–6 czerwca 2014 roku)

Monika Pawlewska, Medioteka Edukacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Anna Marcol, Sieci współpracy i samokształcenia. Co warto przeczytać?