O  BNB

Redakcja
Numer bieżący
Numery archiwalne
Dla Autorów
Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERY ARCHIWALNE

                          Pobierz

                                                                                                 

Anna Płusa, Otwarte zasoby edukacyjne obszarem wspomagania pracy nauczycieli

Marta Kostecka, Wykorzystanie narzędzi Google do wspólnej pracy projektowej

Wiesława Budrowska, Aldona Zawałkiewicz, Zbiory bibliotek cyfrowych dla ucznia i nauczyciela

Beata Malentowicz, TIKowa DBP – technologia wsparciem w pracy nauczyciela

Katarzyna Drogoś, Anna Marcol, Sieciow@nie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach

Bożena Lewandowska, Technologia informacyjna i komunikacyjna w edukacji. Z doświadczeń Biblioteki Pedagogicznej
w Ciechanowie

Anna Marcol (oprac.), Tworzymy stronę internetową w kreatorze Weebly. Samouczek

Jadwiga Pawluk (oprac.), Blabberize – mówiące zdjęcie

Aldona Zawałkiewicz (oprac.), LimeSurvey – serwis do prowadzenia badań on-line

Jolanta Janonis (oprac.), TIK w edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2014

Magdalena Brewczyńska, Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? Sprawozdanie
z konferencji

Barbara Czechowicz, Do biblioteki szkolnej nie tylko po książkę. Technologia, edukacja, kultura. Sprawozdanie z konferencji warsztatowej

Katarzyna Janczulewicz, Jak zachęcić do całorocznego czytania? Ogólnopolski konkurs czytelniczy „Wielka Liga Czytelników”

Anna Marcol (oprac.), Znalezione w Sieci. Bezpłatne poradniki z zakresu TIK (WordPress, Prezi)