KONTAKT

 

Wydawca:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

ul. Konopczyńskiego 5/7

00-335 Warszawa

tel. 22 827 52 96

 

Redakcja:

e-mail: biuletyn.bnb@gmail.com

Publikacja „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” została zawieszona.