REDAKCJA  BNB

 

Zespół redakcyjny:


dr Anna Marcol
– redaktor naczelny

Anna Płusa – zastępca redaktora naczelnego

Jadwiga Pawluk – skład, redakcja techniczna

Wiesława Budrowska i Aldona Zawałkiewicz – konsultacja merytoryczna

Izabella Milewska-Warta – korekta

Wojciech Zawałkiewicz – projekt graficzny czasopisma

Bożena Boryczka – projekt i redakcja strony internetowej

Stali współpracownicy:

redaktorzy serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP